středa 27. července 2016

Fotokniha z tábora

Urputně pracujeme na foforeportu z tábora. Ve výrobě je i fotokniha. Pro případné zájemce by měla být k dispozici přibližně za 260 Kč, ale konečnou cenu ještě upřesním.

Závaznou objednávku knihy pište na email: spolekproaktivity@seznam.cz nejpozději do 1.8.2016 24:00 hodin.


středa 22. června 2016

Malá statistika letošního tábora


Kolik dětí na tábor jede, všichni víme. Ale jak je to s množstvím chlapců a děvčat, věkovým složením, státní příslušností apod.? 
Vše v tabulce níže ;-)


věk                 počet       dětí
10      4
11     4
12     6
13     6
14     9
15     4
16     3
celkem:     36                                                            
Bydliště počet dětí
Tovačov 17
Ostrava 2
Vyškov 2
Štěpánov 1
Troubky nad Bečvou 1
Lobodice 2
Stará Ves 2
Břest 2
Pivín 4
Kralice na Hané 1
Čehovice 1
Švábenice 1

chlapcidívky
1917
A poslední veledůležitá informace:
Průměrný věk šesti tet je 37,33333 :-)  
(z toho jsou čtyři ženy a dva muži)

neděle 19. června 2016

Příspěvek od ČPZP ve výši 300 Kč


Odjezd a příjezd!!!

Odjezd:   02. 07. 2016 ve 13:00 hod. z Tovačova z autobusového nádraží,

      sraz ve 12:30 hodin.

      (pro „vyškováky“ odjezd  ve 14,00 hodin z parkoviště čerpací       
      stanice AGIP!!!Návrat:  09. 07. 2016 cca v 16:00 hod. na autobusové nádraží v Tovačově
                (děti z Vyškova vysadíme cca v 15,00 hodin opět u ČS AGIP

Co zabalit na tábor


Oblečení a další vybavení jsou důležité pro pobyt dětí na táboře. Špatné nebo nedostatečné vybavení může způsobit komplikace a vážně narušit pobyt dítěte na táboře. Téměř každý rok se setkáváme s problémem chybějících pláštěnek v době deštivého počasí (důležitá pro pohyb v táboře). Určitě byste se divili, kolik dětí na táboře tuto součást povinného vybavení nemá. Rozhodně nestačí šusťáková bunda, o které výrobci tvrdí, že opravdu nepromokne!!! Na pláštěnce zkrátka TRVÁME!!!Dále doporučujeme dát dítěti na tábor následující minimální vybavení.


Trička                                            4ks
Mikina                                             2ks
Oblečení na spaní                            1ks
bunda /větrovka/ či Šusťáková s. 1ks
tepláková souprava                                        1ks
šortky, kraťasy                              2ks
plavky                                             1ks
kšiltovka                                                         1ks
šátek                                               1ks
malý batůžek                                                            1ks
pláštěnka  !!!velmi důležité!!!      1ks
baterka                                                         1ks
nůžky – budou potřeba!                        1ks
zápisník, tužka, 1x obyčejná!!!                   1ks
bílé tričko na batiku                                 1ks


sportovní obuv                              1ks
pevná obuv (gumáky nejsou potřeba)          1ks
sandály typu crocs pouze k vodě    1ks
kartáček na zuby, pasta                1ks
hřeben, toaletní mýdlo                   1ks
šampon                                                                          1ks
krém na opalování                                           1ks
ručník                                            1ks
spodní prádlo minimálně                 8ks
ponožky minimálně párů                                 8 ks
kapesníky minimálně                           1bal
min ½ l láhev s uzávěrem                                            1ks
Repelent                                                            1ks
Vlastní spacák + karimatku !!!! spíme v chatkách, ale ve vlastních spacácích. Jako každý rok nabízíme dětem i spaní pod širákem, které se stalo příjemným zpestřením táborových dní a nocí. Nikoho nenutíme, tuto možnost ale s dětmi, prosím, proberte.                   


!!!MOBILNÍ TELEFONY JSOU NA TÁBOŘE ZAKÁZÁNY!!!
Ze zkušeností s pořádáním táborů jsme se rozhodli telefony přísně zakázat. Duch tábora je jimi silně narušován a provozovatel za ztrátu nebo poškození neručí.

Možnost kontaktu s vedením:
Hlavní vedoucí neboli "hlavsa" je k zastižení na mobilu 605 214 592.  Na toto číslo se dovoláte v podstatě kdykoliv, neboť "hlavsa" má po většinu času foun z bezpečnostních důvodů u sebe. Nicméně pokud věc není urgentní, volejte pouze:
·                      v době poledního klidu, a to od 12,30 do 14,30 hod
·                      nebo večer od 18,30 do 19,30 hod.
·                      a nebo použijte elektronickou poštu: spolekproaktivity@seznam.cz
Možnosti kontaktu s dětmi:
Nejvíce děti potěší papírový dopis či pohled poslaný klasickou poštou. Adresa tábora je:
REKREAČNÍ STŘEDISKO BOROVINA
Podhradí nad Dyjí
Pošta Šafov, 671 06
Nezapomeňte adresu doplnit jménem osoby, které je zásilka určena.
Dopisy taktéž uvítají i vedoucí ;-)
Při nástupu na tábor budeme vybírat: průkaz pojištěnce (stačí kopie) + potvrzení o bezinfekčnosti + potvrzení od lékaře (ne starší 1 roku).
Nezapomeňte dětem dát léky, které pravidelně užívá.
Kufr (stačí malý), ve kterém bude Vaše dítě mít svoje oblečení, označte řádně jmenovkou
s čitelným jménem a příjmením.
Nedávejte dětem na tábor drahé oblečení a cenné věci .
Dejte dětem přiměřenou částku jako kapesné, doporučujeme 300,-Kč. V místě je bufet, kde si děti mohou koupit zmrzlinu, pití, sladkosti.
Pokud si Vaše dítě vezme na tábor cenné věci, bude si za ně sám zodpovědný.

Ostatní:
Jídlo + pitný režim je zajištěno 5x denně.
PROSÍME rodiče, aby nedávali dětem s sebou moc sladkostí, v rámci soutěží a her budou děti hojně sladkostmi odměňovány! Taktéž prosíme, abyste dětem nedávali žádné jídlo z domu (max. malou svačinu na cestu), ze zkušeností víme, že tohle jídlo se nakonec vyhodí, již v sobotu bude jídlo zajištěno, začínáme teplou večeří.

Věnujte pozornost třem přiloženým dokumentům (plus potvrzení od lékaře o účasti na ozdravném pobytu), které budeme žádat podepsané při převzetí Vašeho dítěte!!


I.                  Potvrzení o bezinfekčnosti – prohlášení zák. zástupců dítěte

Prohlášení musí byt vyplněno v den odjezdu a dítě je odevzdá spolu s průkazem zdravotní pojišťovny.
Prohlašuji, že dítě ................................................................., rodné číslo …………………………………
bytem: …………………………………………………………………………………………………………
nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), lékař nenařídil  změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval předem zdravotníka letního tábora.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.

V ...........………............. dne .........……......            
Toto prohlášení nesmí být starší 1 den!
                                                                                           ....………………………………………..
podpis zákonného zástupceII.               Souhlas rodičů dítěte s fotografováním

Dle zákona o ochraně osobnosti není možné Vaše děti fotografovat nebo natáčet bez souhlasu zákonného zástupce. Ozdravný pobyt na Vranovské přehradě pořádaný Spolkem ProAktivity využívá fotografie k dokumentaci činností, k prezentaci jejich práce a úspěchů.
Prosíme touto cestou o vyslovení souhlasu o zveřejnění fotografií, videa nebo rukodělných prací Vašeho dítěte: (jméno)………………………………………………………
souhlasím    
s fotografováním (natáčením) mého dítěte během konání dětského tábora v termínu 02. -09. 07. 2016


Datum: 02.07.2016                 odpis zákonného zástupce:…………………………………….


Veškeré údaje budou použity pro reprezentační účely tábora.


Vzhledem k nové vyhlášce § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách je při ošetření dítěte bez přítomnosti rodičů nutný jejich písemný souhlas. Pokud tento souhlas doprovod dítěte k lékaři nemá, lékaři nemohou dítě ošetřit (neplatí v akutních případech). Pokud vaše dítě bude potřebovat lékařské ošetření, vždy Vás budeme kontaktovat a postup s Vámi konzultovat, ve většině případů povezeme dítě na ošetření do Znojma. V případě, že se nebudete moci tohoto vyšetření osobně zúčastnit, potřebujeme od Vás podepsat níže uvedený souhlas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.           Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu akce a určení osoby přítomné při poskytování zdravotních služeb nezletilému

V době konání ozdravného pobytu, tj. od 02. 07. 2016 do 09. 07. 2016 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mého nezletilého syna / mé nezletilé dcery …………………………………................... (jméno a příjmení), nar. ……………………......
ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o  zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) panu/paní:
Mgr. Lucii Špatenkové, nar. 13. 10. 1972, bytem Olomouc, Skupova 5, 779 00.

Zároveň určuji paní Lucii Špatenkovou a Markétu Hajdukovou, nar. 30. 04. 1975 osobami, na jejíž nepřetržitou přítomnost má můj nezletilý syn / moje nezletilá dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1., a to ve shora uvedeném období.

V ………………………………………… dne………………………


…………………………………………


podpisy zákonných zástupců nezletilého
pondělí 16. května 2016

Cyklovýlet pro všechny


„BIKOVÁNÍ“

      PO OKOLÍ
               

        Sobota 04. 06. 2016


Startujeme v 10,00 hodin od kašny na Náměstí.


Trasa 1.:     Tovačov – Chropyně – Kojetín – Tovačov (30,3 km)
Trasa 2.:     Tovačov – Chropyně – Kroměříž – Kojetín – Tovačov (46,7 km)
Trasa 3.:     Tovačov – Kroměříž – Kvasice – Kojetín – Tovačov (66 km)

-  Trasy jsou z větší části po cyklostezkách.
Vhodné i pro děti.
Nejdelší trasa vede z KM do Kvasic podél Moravy po příjemně upravené cyklostezce. V cíli    příjemná hospůdka v centru vesnice.
- Určeno pro širokou veřejnost. Za děti zodpovídají rodiče.Motto dne: „Kde je vůle, tam je i cesta.“


neděle 8. května 2016

Videopozvánka na tábor 2016Prázdniny se kvapem blíží. Kdo ještě váhá, zda je s námi strávit na týdenním pobytu, tak ať se více nerozmýšlí. Zůstávají nám pouze tři volná místa!!!

Dospěláci se již nyní připravují na nervy drásající týden, při kterém nasadí vlastní životy při péči o vaše ratolesti :) Letošní program je pro nás velkou výzvou. Uspokojit náročné klienty na exkluzivní zaoceánské plavbě na 100% nebude jistě hračka. Ale my tuto výzvu přijímáme. Budeme vás hýčkat, rozmazlovat a určitě se budete mít jako v bavlnce. 


Čeká nás bohaty organizovaný i neorganizovaný program jako jsou denní animace a soutěže pro děti, večerní zábava na diskotéce a hudební či divadelní show. Naše loď má množství sportovišť (běžecký ovál, posilovnu, venkovní bazén, multifunkční hřiště pro tenis, basketbal či fotbal). 

Stravování na lodi je během plavby řěšeno mnoha způsoby, můžete jíst pod širým nebem, k dispozici je elegantní restaurace, ale pro náročné klienty zařídíme i noblesních privátní jídelnu. 

Na lodi jsou pasažéři ubytováni v kajutách. Každá loď nabízí více typů kajut, které se liší svou polohou na lodi, vybavením a rozměry. Každá kajuta se snaží navodit atmosféru plnou hýčkání a lenošení. 

Výhled na moře je samozřejmostí a v kombinaci se západem slunce si budete připadat jako v ráji!

Promo video k táboru zde: